Welcome

Đặc biệt cần chú ý là mô thức Marketing lan truyền này của Apple gần như không cần bất kì chi phí nào mà hoàn toàn là hành vi tự phát của ng

Đặc biệt cần chú ý là, mô thức Marketing lan truyền này của Apple gần như không cần bất kì chi phí nào, mà hoàn toàn là hành vi tự phát của người tiêu dùng. Vì sao người tiêu dùng lại tình nguyện tuyên truyền miễn phí cho các sản phẩm của Apple? Bí quyết ở đây là thái độ của Apple với người tiêu dùng. Đó đó đó, nó nằm ở đó đó ^^
2021-06-28
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới