Welcome

Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây đã vui chơi trong cuộc đời này

Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này.
Đã bay cao trong vòm trời đầy, rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai.
Không có ai từng ngày, không có ai đời đời.
Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi.
Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên.
2021-09-13
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới