Welcome

Hành trang vào đời cho trẻ 19 tuổi phỏng vấn thực tập Ah em có chơi chứng khoán lúc còn đi học hả

Hành trang vào đời cho trẻ
19 tuổi, phỏng vấn thực tập
- Ah em có chơi chứng khoán lúc còn đi học hả? Print screen danh mục của em cho coi với.
21 tuổi, phỏng vấn vào junior analyst
Làm private equity:
- Em lead deal nào vậy? IRR bao nhiêu?
Làm public equity:
- Em lái con nào vậy? Tài khoản nhân mấy rồi?
22 tuổi, phỏng vấn làm M&A / deal-making
- Em cầm mấy chục phần trăm trong công ty em đang M&A đó?
Khỏi trường top, điểm cao, đọc nhiều sách, lãnh đạo phong trào, khơi gợi cảm hứng, sống lý tưởng, nhiệt huyết đam mê khát khao hoài bão. Không cần tỏ ra định hướng ghê gớm. Không cần chém.
Hỏi dịu dàng vậy thôi đủ rồi hihi.
2021-09-26
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới