Welcome

Khách hàng yên tâm khi lựa chọn Manulife nhé

Khách hàng yên tâm khi lựa chọn #Manulife nhé ???
Khách hàng là "Trọng Tâm"
2017 là năm Manulife Vietnam nâng cao và cũng cố toàn diện việc bảo vệ quyện lợi bảo hiểm cho khách hàng. Riêng tổng số tiền chi trả bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm lên đến 1,700 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2016.
Hơn thế nữa, Manulife Vietnam đã trích lập quỹ dự phòng lên đến 2,000 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo mọi quyền lợi khách hàng trong tương lai.
Nếu như Manulife Vietnam không trích lập quỹ dự phòng, khoản lãi năm 2017 sẽ là 1,000 (một nghìn tỷ đồng) ❤❤❤
2021-10-12
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới