Welcome

Mới biết điểm thi 1 môn 10 điểm đòi mẹ thưởng luôn

Mới biết điểm thi 1 môn 10 điểm, đòi mẹ thưởng luôn???
Tin bảo mẹ yên tâm con chắc chắn được lên lớp rồi.
Mẹ mừng suýt khóc ???
Mẹ cũng chả yêu cầu cao, cứ khỏe mạnh lên lớp là mẹ vui, đúng yêu cầu của mẹ roài ???
#Kemzozo
2021-10-15
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới